Motorvoertuigen met een maximale massa tot dan 3,5 ton (Mechanica)