Een klacht indienen bij de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie