Hernieuwing van de erkenning voor voorzieningen voor opvang of huisvesting van ouderen