Specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie voor voorzieningen voor opvang of huisvesting van ouderen