Sluiting van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van ouderen