Vergunning voor werken voor voorzieningen voor opvang of huisvesting van ouderen