Voorlopige werkingsvergunning voor voorzieningen voor opvang of huisvesting van ouderen