Weigering van voorlopige werkingsvergunning of hernieuwing van de erkenning voor voorzieningen voor opvang of huisvesting van ouderen