Opdrachthouder worden voor de effectenstudies op het vlak van parkeren