Een activiteit met motorvoertuigen intersectoraal (Mechanica) uitbouwen