Registratie van de demonteercentra voor afgedankte voertuigen die ertoe gemachtigd zijn een vernietigingsattest af te leveren