Registratie van de demonteercentra voor afgedankte voertuigen die er niet toe gemachtigd zijn een vernietigingsattest af te leveren