Registratie demonteercentra afgedankte voertuigen (zonder vernietigingsattest)