Wijziging van de uitbatingsvoorwaarden van een milieuvergunning