Erkenning van een basisopleidingscentrum voor examinatoren voor het rijbewijs