Erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijk afval